Екстернатна форма здобуття освіти

Зміни до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти (Наказ МОН від 19 квітня 2021 р. за № 528/36150)

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

Форма здобуття освітиОрганізація освітнього середовища  Перевірка результатів освіти (компетентностей)
                  Екстернат  Здобувачі освіти навчаються самостійно, використовуючи підручники та інтернет-ресурси. Консультації із розрахунку 15 хв на одного учня з кожного предмету за рік.  Здобувачі освіти проходять річне оцінювання з усіх предметів інваріантної частини навчального плану згідно зі складених графіків.

Екстернат організовується для осіб, які:

  1. із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;
  2. не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;
  3. є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;
  4. є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
  5. прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);
  6. самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;
  7. бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;
  8. засуджені до довічного позбавлення волі.

Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Зразок заяви

          

План самостійного засвоєння навчального матеріалу екстернатної форми здобуття освіти   
  5 клас      6 клас       7клас   8 клас 

9 клас 10 клас 11 клас