Інформаційно-методичні матеріали

Інформаційні матеріали про деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 навчальному році

Міністерство освіти і науки України надало інформаційні матеріали про деякі питання органiзацiї виховного процесу у 2021/2022 навчальному році щодо формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобігання домашньому насильству. торгівлі людьми тощо (лист МОН України від 16.07.2021 № 1/9-362).

Документ містить рекомендації щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми тощо.

Документом передбачається, що характер виховання учнів повинен глибоке розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, постійно дбати про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. Оскільки, успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства. Також вчителям рекомендовано розробити та розповсюдити серед учасників освітнього процесу інформаційні матеріали щодо здорового та безпечного способу життя тощо.

Зміст рекомендацій має бути доведений до відома керівників органів управління  освітою різного рівня, керівників та педагогічних працівників закладів освіти з метою організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, а також врахування під час планування роботи з учнівськими колективами.